Rakieta V-2 poligon V2 wycieczki historia sesje spacery


Idź do treści

Menu główne:


Język angielski

O nas referencje dyplomy > Warsztat językowy

Język rosyjski w badaniach V-2

Archiwa: poszukiwania w archiwach brytyjskich i amerykańskich

Współpraca: kontakty z anglojęzycznymi badaczami

Kontakt: dobra znajomość języka angielskiego

Fachowość: dyplomy The London Skills Institute i Wyższej Szkoły Pedagogicznej


Dokumetnacja fotograficzna: w muzeach lub innych miejscach

Dokumentacja filmowa: posiadamy kroniki brytyjskie i amerykańskie o rakietach V-2

Dokumentacj papierowa: posiadamy dokumentację V-2 w języku angielskim

Kontakt!


Język angielski
Język angielski w badaniach rakiet V-2


Jednym z najcenniejszych źródeł wiedzy na techniki rakietowej V-2 w języku angielskim jest 5 tomów dokładnego opisu transportu, startu i funcjonowania rakiet V-2 stworzonych w ramach operacji pod tytułem "Operation Backfire". Została ona przeprowadzona przez Brytyjczyków w październiku 1945 roku.
Kolejnym bardzo cennyn źródłem dla badaczy rakiet V-2 po angielsku są dokładne raporty z farbyki montażu końcowego V-2 koło Nordhasusen Mittelbau-Dora.

Badanie żródeł angielskojęzycznych ułatwiają dyplomy szkół językowych London Skills Instytut, ponad 300 godzin nauki angielskiego na Wyższej Szkole Pedagogicznej, jak i szczegółowa analiza dokuemntów Operation Backfire lub raportu V-2 Assemly Plant at Nordhausen, Germany - ETO ORdnance Technical Intelligence Reportno. 270 z 8 maja 1945 roku

Opinie uczestników

Karol J.:
Szkoda, że w Polsce jest mało osób specjalizujacych się w tym temacie

Twoja opinia

Menu | Wykłady odczyty imprezy | Tłumaczenia niemiecki | Kursy niemieckiego | Wycieczki V-2 przewodnik | Wystawy eksponatów | Spacery sesje fotograficzne | O nas referencje dyplomy | Kontakt Noclegi Transport | Mapa witryny


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego