Rakieta V-2 poligon V2 wycieczki historia sesje spacery


Idź do treści

Menu główne:


Kurs niemieckiego: Budowa i działanie rakiety V-2

Kursy niemieckiego

Specjalistyczny kurs języka niemieckiego

Miejsce: Warszawa lub szkolenia wyjazdowe

Ilość osób: indywidualnie lub grupowo


Lekjei: od 60 minut


Dojazd: dojazd własny ucznia lub nauczyciela


Kosultacje: darmowe konsultacje na temat zakresu materiału

Fachowość: fachowy nuczyciel z dyplomami uczelni wyższych z długoletnim doświadczeniem


Kontrola i dokładność: jakość szkoleń kontrolowana przez metodyków zewnętrznych


Płatność: przelewem lub w gotówce
od 10 EUR/40 PLN od godziny

Rezerwuj kurs języka niemieckiego!


Kurs języka niemieckiego
Cześci rakiet V-2
Budowa i działanie rakietyNa naszych kursach uczymy specjalistycznego słownictwa wojskowo-technicznego. Naszym podręczniekiem jest bardzo cenny dla badaczy cudownych niemieckich broni bardzo dokładny opis rakiety V-2 wraz ze wszystkimi jej częściami składowymi wydany przez OKH, Oberkommando des Heeres, Naczelne Dowództwo], Heereswaffenamt, Amtsgruppe für Entwicklung und Prüfung [Urząd do spraw uzbrojenia, grupa odpowiedzialna za rozwój i testy] z dnia 1.02.1945

Stron 159
Wydanie 1 z 1.02.1945

W ofercie

  • nauka posługiwania się technicznym językiem militarnym o tematyce rakiet V-2
  • kopia orginalnego podręcznika dla tachników rakiet V-2

Opinie uczniów

Monika J.:
Wiem, że zainteresowanie techniką rakietową to domena mężczyzn, ale to też jest i moja pasja

Twoja opinia

12 godzin x 45min
12 godzin x 45min
Pakiet zawiera 4 spotkania po 3x45 min w Warszawie.Więcej
480.00 zl
Dodaj do koszyka
10 godzin x45min
10 godzin x45min
Pakiet zawiera 5 spotkań po 2x45 min w Warszawie. Więcej
500.00 zl
Dodaj do koszyka
6 godzin x 45min w Polsce
6 godzin x 45min w Polsce
Pakiet zawiera jedno spotkanie w wybranym mieście w Polsce.Więcej
480.00 zl
Dodaj do koszyka
1 godzina x 60 min
1 godzina x 60 min
Zamów 60 minutową prezentację kursu w Warszawie. Więcej
80.00 zl
Dodaj do koszyka

Dodatkowo:
Zamów wycieczkę do miejsc, których dotyczy ten dokument

Zamów kurs języka niemieckiego oparty na tym dokumencie

Zamów wykład lub odczyt oparty na tym dokumencie

Zamów wystawę opartą na tym dokumencie

Zamów spacer lub sesje fotograficzną dotyczącą tego dokumentu

Metoda nauczania niemieckiego

Jako wieloletni specjalista od nauczania języka niemieckiego jestem w stanie nauczyć nawet najtrudniejszych rzeczy technicznych osoby, które nigdy nie miały styczności z językiem niemieckim.

Naukę rozpoczynamy od informacji, że mówienie i rozumienie jezyka niemieckiego opiera się na tym samym schemacie, co budowa domu.

Do budowy domu potrzebujemy:

  • cegły
  • zaprawę murarską


Cegły to pojedyncze słowa
np. das Feuer (ogień), die Stellung (stanowisko)

Zaprawa murarska to odpowiednie końcówki słów, aby tworzyły one sesnsowne wyrażenia lub zdania
np. rakiet-a, rakiet-y, rakie-cie, rakiet-ę, rakiet-ą, rakie-cie, rakiet-o

Poznawanie każdej nowej strony z niemieckiego podręcznika obsługi rakiet V-2 poprzedzamy zrobieniem tabelki z po prawej stronie wymienionymi cegłami [pojedynczymi słowami]

Cegły [pojedyncze słowa]

technisch

techniczny

das Inhaltsverzeichnis

spis treści

sonstig

pozostały

die Vorbemerkung

uwaga wstępna

gesamt

cały

das Gerät

urządzenie

außer

poza

die Daten

dane

inner

ewnętrzny

das Maß

rozmiar

   

das Gewicht

waga

   

die Leistung

osignięcie

   

die Nutzlastspitze

 
   

der Aufbau

budowa

   

die Zundeinrichtung

zapłon

   

die Nutzlast

 
   

der Vorgang

proces

   

der Aufschlag

uderzenie

Dopasowywanie odmiany wyrazów

Jeśli będziemy mieli wypisane słówka (nasze cegłówki z tabelki powyżej) to zrozumienie spisu treści niemieckiego podrędcznika po prawej stronie jest już dziecinna zabawą.

Jedyne nad czym musimy się trochę pomęczyć to polska odmiana wyrazów aby połączyć je razem w sensowną całość i to wymaga od nas trochę fantazji twórczej.

Przykład 2:
Verzeichnis der Abbildungen

tłumaczymy zgodnie z tabelą
spis ilustracje

lecz musimy wedle naszego uznania i wiedzy na temat "zaprawy murarskiej" [poniżej] odmienić [ukształtować] wyrazy tak, by tworzyły sensowną treść
spis ilustracji

Przykład 2:
Sonstige Daten

tłumaczymy zgodnie z tabelą
pozostały dane

lecz i tutaj musimy wedle naszego uznania i wiedzy na temat "zaprawy murarskiej" [poniżej] odmienić [ukształtować] wyrazy tak, by tworzyły sensowną treść
pozostałe dane

Oryginalny spis treści str. 1

Zaprawa murarska [odmiana słów]

Oczywiście język niemiecki jest o wiele prostrzy od polskiego a liczne końcówki polskich słów reprezentpwane są w niemieckim przeważnie paroma formami trzyliterowych rodzajników [der, die, das], znajdujących się przed poszczególnymi słowami.Zobacz w poniższych tabelach na przykładzie słów
[ta] rakieta [die Rakete]
[ten] zbiornik [der Beh
älter]
[to] urządzenie [das Ger
ät+
jak mało jest do nauki w porównaniu z językiem polskim:

Zapamiętywanie słów

Bardzo ważne w procesie nauki języka niemieckiego jest zapamiętywanie słów, abyśmy w przyszłości nie musieli ciągle sprawdzać ich w słowniku. Na moich lekcjach staram się odwoływać do wyobraźni i fantazji moich słuchaczy i do innych słów które już znają, również z języka polskiego np.

die Rakete przypomina polskie słowo rakieta i łatwo je zapamiętać
das Ger
ät przypomina polskie słowo grat czyli coś technicznego, tzn urządzenie
der Beh
älter ma w sobie słowo halt! które wszyscy znamy z filmów wojennych i oznacza coś co zatrzymuje coś w sobie czyli zbiornik


Odmiana wyrazów rodzaju męskiego

1

To jest

zbiornik--

der Behälter

2

Cena

zbiornik-a

des Behälters

3

Dostarczam

zbiornik-owi [paliwo]

dem Behälter [Kraftstoff]

4

Widzę

zbiornik--

den Behälter

5

Samochód ze

zbiornik-iem

patrz wyżej nr 3

6

Meldunek o

zbiornik-u

patrz wyżej nr 4

7

 

zbiorniku

patrz wyżej nr 1

Odmiana wyrazów rodzaju nijakiego

1

To jest

urządzeni-e

das Gerät

2

Cena

urządzeni-a

des Gerät-es

3

Dostarczam

urządzeni-u [paliwo]

dem Gerät [Kraftstoff]

4

Widzę

urządzeni-e

das Gerät

5

Samochód z

urządzeni-em

patrz wyżej nr 3

6

Meldunek o

urządzeni-u

patrz wyżej nr 4

7

 

urządzeni-e

patrz wyżej nr 1

Odmiana wyrazów rodzaju żeńskiego

1

To jest

rakiet-a

die Rakete

2

Głowica

rakiet-y

der Rakete

3

Dostarczam

rakie-cie [paliwo]

der Rakete [Kraftstoff]

4

Widzę

rakiet

die Rakete

5

Samochód z

rakiet

patrz wyżej nr 3

6

Meldunek o

rakie-cie

patrz wyżej nr 4

7

 

Rakiet-o

patrz wyżej nr 1

Odmiana wyrazów w liczbie mnogiej wszystkich rodzajów

1

To są

rakiet-y

die Raketen

2

Głowica

rakiet

der Raketen

3

Dostarczam

rakie-tom [paliwo]

den Raketen [Kraftstoff]

4

Widzę

rakiet-y

die Raketen

5

Samochód z

rakiet-ami

patrz wyżej nr 3

6

Meldunek o

rakie-tach

patrz wyżej nr 4

7

 

Rakiet-y

patrz wyżej nr 1

Orginalny spis treści str.1

Orginalny spis treści str.2

Orginalny spis treści str.3

Tłumaczenie spisu treści str.1

Spis treści

 

Spis rysunków

7

Uwagi wstępne

11

1 Urządzenie A4

13

10 Dane techniczne urządzenia

15

101 Rozmiary

15

101 Wagi

15

103 Osiągi

16

104 Pozostałe dane - całe urządzenie

18

11 Głowica urzytkowa

23

111 Zewnętrzna budowa

23

112 Wewnętrzna budowa

24

113 Instalacja zapłonu

24

114 Waga użytkowa

28

115 Proces zachodzący w głowicy użytkowej przy uderzeniu urządzenia

28

12 Pomieszczenia na urządzenia pokładowe

31

121 Zewnętrzna budowa

31

122 Sektor I

31

123 Sektor II

31

124 Sektor III

32

125 Sektor IV

43

13 Część środkowa

44

131 Budowa zewnętrzna

44

132 Zbiornik B

51

133 Zbiornik A

51

134 Przewody rurowe

52

135 Przyrządy pokładowe

55

135 Gródź przepływowa

58

Tłumaczenie spisu treści str.2

14 Zespół napedowy

59

141 zewnętrzna obudowa

59

142 turbopompa

59

1421 turbina parowa

59

1422 pompy

60

1423 w urządzeniu

77

143 Zespół T

78

1431 Zbiornik T

78

1432 Zbiornik Z

79

1433 Mieszacz pary

80

1434 Bateria P

80

1435 rurociąg

87

1436 Funkcja

88

1437 w urządzeniu

88

144 wymiennik ciepła

88

145 zbiornik grzewczy

88

146 szkielet

113

147 rurociąg

114

148 przyrządy

121

15 ogon

155

151 korpus ogonu

155

152 lotki z żaglami

156

153 urządzenie ciśnieniowe

163

154 pokrywy antenowe

163

155 kontakt wznoszenia

163

16 zaopatrzenie w prąd i okablowanie urządzenia

164

161 źródła energii

164

162 wtyczki wyrywne

167

163 główny rozdzielnik

168

164 okablowanie urządzenia

168

17 materiały pędne

170

171 Materiał A

170

172 Materiał B

170

173 Materiał T

171

174 Materiał Z

171

175 Materiał P

171

176 materiały wybuchowe

172

18 Sterowanie urządzeniem

173

181 pulpit sterujący

173

182 program nakierowujący

186

183 mechanizm czasowy

195

Tłumaczenie spisu treści str.3

19 odcięcie paliwa poprzez wylącznik w urządzeniu

197

20 Procesy w urządzeniu przy strzale

207

201 stan urządzenia przy gotowości do startu

207

202 przewietrzenie i napowietrzenie

208

203 zapalnik

208

204 faza wstępna

211

205 faza główna

211

206 wznoszenie

215

207 część napędowa osi lotu

215

208 oś lotu wolnego

216

209 proces przy uderzeniu w cel

219

21 Podsumowanie

220

211 głowica użytkowa

220

212 część urządzeń

220

213 część środkowa

220

214 blok napędowy

222

215 tył

224

216 materiały pędne

225

217 sterowanie

225

218 koniec spalania

226

Menu | Wykłady odczyty imprezy | Tłumaczenia niemiecki | Kursy niemieckiego | Wycieczki V-2 przewodnik | Wystawy eksponatów | Spacery sesje fotograficzne | O nas referencje dyplomy | Kontakt Noclegi Transport | Mapa witryny


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego