język niemiecki szkolenia korepetycje tłumaczenia lekcje


Idź do treści

Menu główne:


Program studiów WSZiM

Wykształcenie lektora języka niemieckiego > Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Warszawa

Po dwuletnim pobycie na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym studia Zarządzania i Marketingu z wykorzystaniem Technik Informacyjnych na Wyższej Szkołe Zarządzania i Marketingu przemianowanej w 2004 na Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa w Warszawie.

Uwgledniając moje poprzednie studia Filologii Germańskiej i zainteresowania Niemcami złozyłem pracę dyplomową na temat prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Republiki Federalnej Niemiec. 

Nazwa przedmiotu

Zajęcia teoretyczne

Zajęcia praktyczne

1

Business plan

12

4

2

Etyka biznesu

8

-

3

Główne obszary zarządzania firmą

16

-

4

Gry decyzyjne

-

16

5

Komputeryzacja i informatyzacja biznesu

8

16

6

Metody sanacji organizacji

 

-

7

Negocjacje i techniki negocjacyjne

-

16

8

Prawo obrotu i strategie podatkowe

16

-

9

Psychologia zarządzania

8

-

10

Rachunkować informatyczna

2

6

11

Rachunkowość zarządcza

4

12

12

Relacje bankowe

16

-

13

Socjologia zarządzania

8

-

14

Techniki postępowania ugodowego

8

-

15

Ubezpieczenia

8

-

16

Zarządzanie finansami

16

-

17

Zarządzanie marketingowe i techniki marketingowe

16

-

18

Zarządzanie personelem

8

-

19

Zarządzanie rynkami

8

-

20

Zarządzanie strategiczne

16

 
 

Razem

194

70

Początek sukcesu | Wykształcenie lektora języka niemieckiego | Moje doświadczenie | Pozostałe kursy i szkolenia w Niemczech i w Polsce | Prowadzenie specjalistycznych szkoleń z języka niemieckiego | Prowadzenie ogólnych szkoleń z języka niemieckiego | Moje hobby | Mapa witryny


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego